Thi công sàn vinyl chống tĩnh điện tại trung tâm bảo hành Samsung- Tp Kon Tum

Thông tin thi công sàn vinyl chống tĩnh điện tại trung tâm bảo hành Samsung -tp KonTum. Trước tiên sẽ nói khái quát về tĩnh điện là gì và tác hại tĩnh điện đối với sản xuất như thế nào đặc biệt là đối với nhà máy thiết bị điện tử, xưởng in.